Gazy techniczne

W naszej ofercie dostępne są od niedawna Gazy Techniczne - w jej ramach oferujemy:

 • Tlen (różnych klas czystości)
 • Propan butan
 • Propan techniczny 
 • Acetylen
 • Mix (do piwa)
 • Argon (różnych klas czystości)
 • Mieszanki spawalnicze wszelkiego rodzaju (mieszanki z tlenem, dwutlenkiem węgla oraz innymi gazami w różnych składach procentowych)
 • Dwutlenek węgla
 • Azot (różnych klas czystości)
 • Wodór
 • Hel
 • Gazy specjalne (krypton, ksenon, neon)
 • Czynnik chłodniczy R134A
 • Druty spawalnicze

W ofercie posiadamy także gazy spożywcze zgodne ze standardami bezpieczeństwa żywności i higieny. 

Europejskie Centrum Innowacyjne
ul. Kilińskiego 2
46-200 Kluczbork

tel. 77 418 39 85
email:
Europejskie Centrum Innowacyjne | 2017