Pług do odśnieżania

Posiada zmienną strona odkładu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłoża

More details

  • zmienna strona odkładu
  • zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłoża

Wykonanie pługów o innych wymiarach jest możliwe po uzgodnieniu z wykonawcą.

Producent zapewnia spełnienie wymagań normy PN/M-06521 w zakresie projektowania, normy PN/M-84702 w zakresie ogólnych badań i wymagań oraz normy ISO 2328

DANE TECHNICZNE:

Szerokość lemiesza A
Szerokość odśnieżania
1300
1150
1500
1300
1800
1550

Europejskie Centrum Innowacyjne
ul. Kilińskiego 2
46-200 Kluczbork

tel. 77 418 39 85
email:
Europejskie Centrum Innowacyjne | 2017