fbpx

Dofinansowanie ZUS na BHP – zakup maszyn i urządzeń | PORADNIK

Dofinansowanie ZUS na zakup maszyn i urządzeń do poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Dotacje z ZUS 2021 przeznaczone są dla każdej firmy, której zależy na poprawie warunków pracy poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Maszyny i urządzenia, które można kupić za pieniądze z dotacji ZUS, to między innym podnośniki osobowe Elevah. W dalszej części artykułu dowiesz się, na co jeszcze możesz przeznaczyć dotację.

W 2020 roku z programu dotacji ZUS na BHP skorzystało 1219 firm. Dokładnie 705 z nich otrzymało dofinansowanie. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji to ponad połowa sukcesu w procesie ubiegania się o dotację. Wybierz urządzenia z naszej oferty i skontaktuj się z nami.

Zobacz także: ZAKUP PODNOŚNIKA OSOBOWEGO ELEVAH za Dotację z ZUS

TERMIN KONKURSU 2021

Termin konkursu (składania wniosków) od 01.06 – 30.06. 2021 r.

Cel konkursu ZUS BHP 2021

Konkurs na poprawę BHP w miejscu pracy, został przygotowany po to, aby minimalizować zagrożenie wypadkami przy pracy jak i minimalizować ryzyko występowania choroby zawodowej. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogą redukować niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka przy stanowiskach pracy.

Ograniczenie oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów warunków pracy

Aby ubiegać się o dotację z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy, wniosek musi zawierać informację dotyczącą oddziaływania przynajmniej jednego parametru charakteryzującego się warunkami pracy. Na liście kwalifikującej do programu dotacji znajdują się takie czynniki jak:

 • Mikroklimat (zimny lub gorący)
 • czynniki chemiczne, pyły
 • hałas
 • czynniki biologiczne
 • czynniki mechaniczne
 • czynniki elektryczne (elektryczność statyczna)
 • hałas
 • drgania
 • niewłaściwie oświetlenie elektryczne
 • promieniowanie jonizujące
 • promieniowanie optyczne
 • pole elektromagnetyczne
 • obciążenie fizyczne
 • obciążenie dynamiczne
 • obciążenie statyczne

Jak uzyskać Dotację ZUS 2021?

Aby móc otrzymać wsparcie z dotacji ZUS na 2021 rok, należy przejść przez kilka etapów, które wyglądają następująco:

 1. Kwalifikacja do Projektu Dotacje ZUS 2021
  W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy firma może ubiegać się o dotację. Dokumentacja opisująca szczegółowo warunki dotacji znajduje się TUTAJ.
 2. Wybór przedmiotu dofinansowania z ZUS
  Dotacja ZUS na poprawę bezpieczeństwa podczas pracy, może dotyczyć zakupu nowych maszyn i urządzeń, lub zabezpieczenia już istniejących i eksploatowanych. Na tym etapie należy przygotować pełne zestawienie.
 3. Przygotowanie wniosku ZUS
  Aby starać się o dofinansowanie ZUS na BHP, należy wypełnić szczegółowo specjalnie przygotowany wniosek. Dokumenty dotyczące konkursu, znajdują się TUTAJ.
 4. Przyznanie dotacji i Podpisanie Umowy
  Po poprawnym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w konkursie ZUS BHP, ostatnim etapem jest podpisanie umowy.
Dofinansowanie ZUS na BHP - zakup maszyn i urządzeń | PORADNIK
Jak uzyskać Dotację ZUS 2021?

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

ZUS.PL

Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP

Kwota jednorazowej dotacji z ZUS na poprawę BHP zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 500.000 zł. Jednoosobowa działalność gospodarcza może otrzymać maksymalnie 140.000 zł dofinansowania z ZUS na lata 2021-2022.

Jakie są progi wysokości dofinansowania z ZUS na BHP?

 • MIKROFIRMA – maksymalna kwota dotacji wynosi 140.000,00 PLN i dotyczy mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników
 • MAŁA FIRMA – maksymalna kwota dotacji wynosi 210.000,00 PLN i dotyczy małych firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników
 • ŚREDNIA FIRMA – maksymalna kwota dotacji wynosi 340.000,00 PLN i dotyczy średnich firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników
 • DUŻA FIRMA – maksymalna kwota dotacji wynosi 500.000,00 PLN i dotyczy dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników

Czy kwalifikujesz się na dofinansowanie ZUS w 2021 roku?

Aby sprawdzić, czy Twoja firma, może skorzystać z dofinansowania, wystarczy przeczytać dokumentację konkursową, a następnie skontaktować się z nami podając listę maszyn i urządzeń, których zakup ma być finansowany z ZUS. Oferujemy kompleksową pomoc w pozyskaniu dotacji ZUS na BHP.

Skorzystaj z poniższego formularza:

  Kluczowe warunki do spełniania w procesie ubiegania się o dotację z ZUS

  Wniosek o dotację z ZUS na BHP mogą składać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem spełniania następujących warunków:

  • Niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne
  • niezaleganie z opłacaniem podatków
  • przedsiębiorstwo nie może znajdywać się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania układowego z wierzycielem
  • przedsiębiorstwo nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
  • przedsiębiorstwo nie ubiega się o dofinansowanie przez upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostało zobowiązane

  Maszyny i urządzenia objęte wsparciem na DOTACJE ZUS

  Na co dotacja z ZUS?

  Ograniczenie oddziaływania jednego z 12 parametrów to warunek kluczowy. Działania, które mogą zostać objęte dotacją to między innymi:

  • Poprawa bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń w miejscach pracy
  • instalacja urządzeń zapewniających ochronę przed hałasem, drganiami mechanicznymi i promieniowaniem
  • instalacja odpowiedniego oświetlenia miejsc i stanowisk pracy (ochrona przed promieniowaniem optycznym)
  • instalacja zabezpieczeń antyprzepięciowych
  • instalacja urządzeń poprawiających jakość powietrza w przedsiębiorstwie
  • zakup i instalacja sprzętu do zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości i głębinach
  • zakup sprzętu ograniczającego obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników podczas wykonywanej pracy
  • zakup środków ochrony indywidualnej

  Dotacja ZUS BHP na Podnośniki osobowe

  Umożliwiają bezpieczne podnoszenie ludzi pracujących w magazynach i halach wysokiego sztaplowania. Dodatkowo mogą podnosić towary niezbędne do magazynowania na dużych wysokościach. Najpopularniejsze podnośniki osobowe to seria ELEVAH.

  Dofinansowanie ZUS na BHP - zakup maszyn i urządzeń | PORADNIK
  Dotacja ZUS BHP na Podnośniki osobowe

  Dotacja ZUS BHP na Rusztowania aluminiowe, stalowe, elektryczne

  Wykonywanie prac remontowych na dużych wysokościach, wiąże się z koniecznością stosowania dopasowanego do terenu i warunków pracy rusztowania. Jest to spory wydatek. Dzięki dotacji ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy, przedsiębiorcy mogą zyskać nawet 90% zwrotu gotówki za zakup rusztowania. W szczególności wyróżnia się:

  Dotacja ZUS BHP na Rusztowania aluminiowe, stalowe, elektryczne
  Rusztowania aluminiowe, stalowe, elektryczne

  Dotacja ZUS BHP na zakup wózków transportowych / towarowych

  Firmy, w których transportuje się wewnątrz zakładu, sporej wagi towary (także po schodach) zastosowanie znajdują wózki transportowe. Część z nich, objęta jest wsparciem dotacji ZUS na BHP. Takim typowym rozwiązaniem jest na przykład Wózek do transportu po schodach – schodołaz towarowy CARGO MASTER CC 160:

  CARGO MASTER CC160 – Inteligentny i solidny wózek transportowy z elektrycznym wspomaganiem jazdy po schodach, do 160 kilogramów.

  Dotacja ZUS BHP na zakup wciągarek i wciągników o maksymalnym udźwigu 450 kg

  Bezpieczne podnoszenie i manipulacja surowcami jak i wytwarzanymi towarami wiąże się z użyciem wciągarki lub wciągnika. Podnoszenie dużych ciężarów wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia wypadku np. poprzez upadek na skutek awarii. Dzięki wsparciu z ZUS na BHP przedsiębiorca może zakupić nowe wciągarki i wciągniki, o udźwigu nie większym niż 450 kg.

  Dotacja ZUS BHP na zakup wciągarek i wciągników o maksymalnym udźwigu 450 kg
  Dotacja ZUS BHP na zakup wciągarek i wciągników o maksymalnym udźwigu 450 kg
  Dotacja ZUS BHP na zakup wciągarek i wciągników o maksymalnym udźwigu 450 kg
  Dotacja ZUS BHP na zakup wciągarek i wciągników o maksymalnym udźwigu 450 kg

  Dotacja ZUS na zakup żurawia warsztatowego

  Wsparciem ZUS na BHP objęte zostały również żurawie warsztatowe, które niewątpliwie są bezpieczną metodą transportu wytwarzanych towarów wewnątrz zakładów produkcyjnych. Aby starać się o zakup żurawia warsztatowego z dotacji ZUS należy spełnić jeden warunek. Maksymalny udźwig żurawia wynosi 450 kg.

  Dotacje ZUS na zakup odciągów stanowiskowych

  Odciągi do trocin, wiórów oraz szkodliwych pyłków, jakie pojawiają się w procesie obróbki drewna to obowiązek wynikający z zasad BHP. W związku z tym jest to również asortyment poprawiający bezpieczeństwo pracy, wspierany przez dotację ZUS na BHP.

  Jak wypełnić wniosek o dotację ZUS na BHP?

  Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej zakłada wykonanie dogłębnej analizy sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. W tym przypadku warto zasięgnąć porady doświadczonego Eksperta do spraw zasad BHP. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy – jesteśmy do usług.

  POBIERZ WNIOSEK O DOTACJĘ Z ZUS NA BHP

  REGULAMIN KONKURSU

  Samo wypełnienie wniosku to dopiero początek drogi o dotację z ZUS na BHP. Ubiegający się o dotację musi wykazać, że kwota dofinansowania (?maksymalnie 500.000,00 zł) powinna trafić do jego firmy.

  Dofinansowanie ZUS na BHP - zakup maszyn i urządzeń | PORADNIK
  Dofinansowanie ZUS na BHP – zakup maszyn i urządzeń | PORADNIK

  1 thought on “Dofinansowanie ZUS na BHP – zakup maszyn i urządzeń | PORADNIK”

  Leave a Comment

  *

  code