Od 1992 roku wspieramy europejskich przedsiębiorców

SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN - OPIS

SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN - OPIS
Brak opinii

SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN


Przeznaczone są one do szlifowania powierzchni płaskich obwodem lub czołem ściernicy i stąd podział tych szlifierek na obwodowe i czołowe. Przy szlifowaniu płaszczyzn i powierzchni kształtowych prosto-kreślnych na szlifierkach do płaszczyzn występują następujące ruchy narzędzia (ściernicy) i przedmiotu obrabianego: ruch główny obrotowy ściernicy, ruch posuwowy wzdłużny lub obrotowy wykonywany zawsze przez przedmiot obrabiany zamocowany najczęściej na stole szlifierskim, ruch posuwowy poprzeczny przerywany, występujący w tych przypadkach, gdy szerokość lub średnica ściernicy jest mniejsza od szerokości szlifowanej powierzchni, ruch dosuwowy, skierowany w głąb materiału, odbywający się z przerwami w punktach zwrotnych posuwu wzdłużnego, raz na jeden obrót stołu lub w sposób ciągły. Spośród przedstawionych metod szlifowania najdokładniejsze jest szlifowanie obwodowe przy małej głębokości i dużym posuwie poprzecznym, przy którym błąd płaskości obrabianej powierzchni nie przekracza 0,005mm na długości 500mm, a uzyskana chropowatość powierzchni zawiera się w klasach 9-10. Na szlifierkach do płaszczyzn można obrabiać również po-wierzchnie płaskie i kształtowe metodą szlifowania wgłębnego. Przy szlifowaniu czołowym, które jest wydajniejsze od szlifowania obwodowego, uzyskuje się powierzchnie płaskie z błędem nie przekraczającym 0,02mm/1000mm na szlifierkach ze stołem obrotowym i 0,015mm/1000mm na szlifierkach ze stołem wzdłużnym w 9-tej klasie chropowatości obrabianej powierzchni. Szlifierki do płaszczyzn obwodowe ze stołem obrotowym pracują w sposób ciągły, co ułatwia ich automatyzacje i czyni przydatnymi do stosowania w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Szlifowane przedmioty, przeważnie nieduże i o małej wysokości, ustawia się na obwodzie płaskiego stołu magnetycznego. Przy użyciu uchwytu magnetycznego nie działającego na wycinku stołu usuwanie i zakładanie przedmiotów może się odbywać w trakcie szlifowania.
źródło: gazeta Świat Obrabiarek 2014

Opinie