Od 1992 roku wspieramy europejskich przedsiębiorców

Zbiorniki na olej opałowy

Zbiorniki na olej opałowy
Brak opinii

Posiadają właz rewizyjny 4”, właz rewizyjny 16” (tylko w zbiornikach o pojem-nościach 3500, 5000, 9000 litrów), króciec wlewowy gwintowany zewnętrznie 2”.

Zbiorniki jednopłaszczowe

 

Standardowe wyposażenie zbiorników jednopłaszczowych:

 

 • właz rewizyjny 4”
 • właz rewizyjny 16” (tylko w zbiornikach o pojem-nościach 3500, 5000, 9000 litrów),
 • króciec wlewowy gwintowany zewnętrznie 2”,
 • dwa króćce gwintowane wewnętrznie 2” do zainstalowania, np. czujnika poziomu i układu poboru,
 • jeden króciec gwintowany wewnętrznie 2” z za-instalowanym odpowietrznikiem.

 

Wyposażenie opcjonalne:

 

 • układ poboru oleju ze zintegrowaną sondą czuj-nika maksymalnego poziomu,
 • SpillStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika,
 • czujnik poziomu z bezprzewodowym odbiornikiem,
 • zewnętrzna linia napełniająca 2” z przyłączem na poziomie roboczym (w zbiornikach o pojemno-ściach 5000 i 9000l)Zbiorniki bateryjne

 

ORP01000DG

ORP01500DG

 Zbiorniki Prostopadłościenne

 

OHP00200DG

OHP00600DG

OHP01200DG

OHP01800DG

OHP02500DG

 Zbiorniki walcowe

 

OVP01300DG

OVP02500DG

OVP03500DG

OVP05000DG

OVP09000DG

  DANE TECHNICZNE:

Kod produktu
Pojemność [l]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość [m]
OHP00200DG
200
0,54
0,54
1,01
OHP00600DG
600
1,25
0,73
1,04
ORP01000DG
1000
1,95
0,62
1,23
OHP01200DG
1200
1,70
1,07
1,15
OVP01300DG
1300
średnica 1,20
1,40
ORP01500DG
1500
2,10
0,75
1,40
OVP01300DG
-
średnica wewnętrzna 0,57
0,08
OHP01800DG
1800
2,15
1,14
1,15
OVP02500DG
2500
średnica 1,65
1,50
OHP02500DG
2500
2,28
1,28
1,34
OVP03500DG
3500
średnica 1,90
1,80
OVP05000DG
5000
średnica 2,01
2,30
OVP09000DG
9000
średnica 2,30
2,85
Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
 Zbiorniki dwupłaszczowe

 

Zalety zbiorników dwupłaszczowych:

 

 • oprócz całkowitej ochrony przed przeciekiem, zapewnianej przez podwójne ścianki, przestrzeń pomiędzy płaszczami zbiornika pełni również funkcje izolacyjne, chroniąc magazynowany olej przed ekstremalnymi temperaturami zarówno la-tem, jak i zimą. Pomaga to utrzymać stabilne wa-runki składowania oleju przez cały rok – zarówno w zbiornikach zainstalowanych na zewnątrz, jaki wewnątrz budynków, podwójna ścianka za-pewnia wytrzymałość mechaniczną i tym sa-mym bezpieczeństwo składowania oleju
 • zbiorniki dwupłaszczowe marki Titan instalowa-ne na zewnątrz budynku mogą być opcjonalnie wyposażone w taśmy grzewcze z termostatem, chroniące olej przed nadmiernym wychłodzeniem,
 • zbiorniki dwupłaszczowe nie muszą być wyposaża-ne w dodatkowe wanny wychwytujące, co znacz-nie upraszcza i przyspiesza instalację (drugi płaszcz zbiornika pełni funkcję wanny wychwytującej).

 

Standardowe wyposażenie zbiorników dwupłaszczowych:

 

 • właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym 16” dostępny tylko po demontażu zbiornika (tylko w zbiornikach o pojemnościach 3500, 5000, 9000 litrów),
 • właz rewizyjny 4” w zbiorniku wewnętrznym
 • właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym 16” z możliwością zamknięcia
 • króciec gwintowany zewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym
 • bezprzewodowy wskaźnik poziomu oleju ze zintegrowanym czujnikiem przecieku
 • wersja zbiorników do instalowania wewnątrz bu-dynków - trzy króćce gwintowane wewnętrznie 2” przechodzące przez dwa płaszcze do zainstalowania układów: poboru, napełnienia i odpowietrzenia
 • wersja zbiorników do instalowania na zewnątrz budynków: króciec gwintowany wewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym (do zainstalowania układu poboru) lub odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym

 

Wyposażenie opcjonalne:

 

 • układ poboru oleju ze zintegrowanym czujni-kiem maksymalnego poziomu (zabezpieczenie przed przelaniem),
 • taśma grzewcza z termostatem do zabezpiecze-nia oleju przed nadmiernym wychłodzeniem
 • SpillStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika
 • zewnętrzna linia napełniająca 2” z przyłączem na poziomie roboczym (dla zbiorników po po-jemnościach 5000 i 9000l)Zbiorniki bateryjne

 

BHP00200DG

BHP00600DG

BHP01200DG

BHP02500DG

BVP03500DG

BVP05000DG

BVP09000DG

 

 DANE TECHNICZNE:

Zbiorniki do ustawiania na zewnątrz budynków
Zbiorniki do ustawiania wewnątrz budynków
Pojemność [l]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość [m]
BHP00200DG
BHP00200DG/IN
200
0,76
0,76
1,25
BHP00600DG
BHP00600DG/IN
600
1,44
0,85
1,25
BHP01200DG
BHP01200DG/IN
1200
1,90
1,24
1,37
BHP02500DG
BHP02500DG/IN
2500
2,46
1,46
1,52
BVP03500DG
BVP03500DG/IN
3500
średnica 2,20
1,93
BVP05000DG
BVP05000DG/IN
5000
średnica 2,23
2,34
BVP09000DG
BVP09000DG/IN
9000
średnica 2,45
2,95
Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
 

Opinie