Od 1992 roku wspieramy europejskich przedsiębiorców

Zbiorniki na Biodiesla - BIOTANK

Zbiorniki na Biodiesla - BIOTANK
Brak opinii

Urządzenie przeznaczone do magazynowania oraz wewnętrznej dystrybucji biopaliw i oleju rzepakowego, o pojemnościach 1200, 2500, 3500, 5000 lub 9000 litrów.

Urządzenie przeznaczone do magazynowania oraz wewnętrznej dystrybucji biopaliw i oleju rzepakowego, o pojemnościach 1200, 2500, 3500, 5000 lub 9000 litrów.

 

Biotank

 

Zalety przenośnego urządzenia dozującego na biopaliwa Biotank marki Titan:

 

 • Eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia paliwa w kanistrach
 • Wyższa jakość oleju napędowego poprzez wybór sprawdzonego dostawcy
 • Możliwość hurtowego zakupu biodisla w niższej cenie oraz ograniczenie kosztów operacyjnych i ilości faktur.
 • Pełna kontrola ilości zatankowanego do pojazdów paliwa.
 • Możliwość przechowywania paliwa na zewnątrz w bezpiecznej odległości od budynków, w estetycznym i neutralnym wizualnie dla otoczenia zbiorniku
 • Prosta obsługa gwarantująca łatwą i bezpieczną eksploatację, produkt nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych.
 • Ochrona przed dostępem osób niepowołanych dzięki zastosowaniu zamykanej nadbudowy chroniącej dystrybutor i króciec wlewowy.
 • Doskonała ochrona przed przeciekiem i wydostawaniem się zapachu oleju na zewnątrz dzięki zastosowaniu dwupłaszczowej konstrukcji, odpornej na uszkodzenia mechaniczne
 • Wysoka odporność na ekstremalnie niskie i wysokie tempera-tury dzięki zastosowaniu najwyższej jakości polietylenu i nowo-czesnej technologii produkcji
 • Trwały - nie koroduje, nie blaknie, odporny na promieniowanie słoneczne oraz UV
 • Łatwość transportu urządzenia przy pomocy, np. wózka widłowego lub dźwigu
 • Bogate wyposażenie standardowe zapewniające bezpieczeń-stwo i funkcjonalność, do wyboru wiele opcji wyposażenia
 • Certyfi kat OFCERT, pozytywna opinia p. poż. i IOŚ., zatwierdzenie typu UDT
 • Certyfi kat jakości BS EN ISO 9001:2008, nr FM 57348
 • Gwarancja na szczelność urządzenia 10 lat, na wyposażenie 2 lata. Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta

 

WYPOSAŻENIE:

Wyposażenie standardowe
1200
2500
3500
5000
9000
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności max. 72 l/min.*
 
 
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności max. 56 l/min.*
 
 
 
Przepływomierz cyfrowy z dwufunkcyjnym wyświetlaczem z funkcją kalibracji.
Zamykana na klucz obudowa zapewnia ochronę dystrybutora i przyłączy.
Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (WatchmanSonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.
Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym.
Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 4 m i kulowym zaworem odcinającym.
 
 
 
Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m.
 
 
Zaczep do podwieszania zwiniętego przewodu dystrybucyjnego
 
 
 
Zamykany właz dostępu 16” (w płaszczu zewnętrznym).
 
 
Króciec wlewowy 2”, do napełniania urządzenia
Linia napełniająca z eurozłączem 2”, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill-Stop)
 
 
Króciec wlewowy zakończony eurozłączem 2’’
 
 
 
Pokrywa rewizyjna o średnicy 4” (w zbiorniku wewnętrznym).
Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym
Przyłącze uziemienia.Wyposażenie opcjonalne
Tuff Master - metalowa rama ochronna.
Pompa o maksymalnej wydajności 100 l/min.*
Przewód dystrybucyjny do 12 m.
Pompa zasilana napięciem 12 V lub 24 V.
Oświetlenie obudowy dystrybutora.
Filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne
Różne opcje przepływomierzy.
Wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka.
Zwijadło z wężem i hamulcem.
 
Uwaga:Podana wartości przepływu są maksymalnymi przepływami podanymi przez producenta pomp. Rzeczywisty przepływ jest mniejszy i jego wartość jest zależna od konfi guracji układu ssąco-dystrybucyjnego danego urządzenia, jakości jego konserwacji, parametrów oleju, jak i temperatury otoczenia DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY:

Kod produktu
Pojemność [ l ]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość [m]
BBT01200GN/**
1200
1,90
1,24
1,77
BBT02500GN/**
2500
2,46
1,46
1,85
BBT03500GN/**
3500
2,85
2,20
1,96
BBT05000GN/**
5000
2,85
2,23
2,34
BBT09000GN/**
9000
3,25
2,45
2,95Urządzenie Biotank jest przeznaczone do składowania i wewnętrznej dystrybucji biopaliw. Zostało ono zaprojektowane i wykonane, tak, aby jego eksploatacja była trwała, niezawodna i nie wymagała zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych. Należy jednak pamiętać, że:

 

 • w urządzeniu Biotank nie można przechowywać benzyny
 • urządzenie można transportować tylko wtedy, gdy jest puste
 • przed rozpoczęciem instalacji i eksploatacji należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji producenta
 • w przy pad ku po ja wie nia się ja kich kol wiek pro ble mów z in sta la cją lub eks plo ata cją urządzenia Biotank prosimy o kontakt z dostawcą
 

 

Pliki do pobrania:

Opinie