02 mar

Modernizacja drabin z koszem ochronnym.

Wykonaliśmy nowe drabiny dostępowe na dachy hal magazynowych. Stare drabiny nie odpowiadały żadnym normom i zagrażały bezpieczeństwu użytkowników, w związku z czym były wyłączone z użytku. Prace polegały na usunięciu tych drabin i zamontowaniu w ich miejsce nowych. Zamontowane drabiny ocynkowane są bezpieczne i posiadają wymaganą dokumentację. Dodatkowo wyposażone są w podesty zejściowe na dach oraz zamknięcia uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym.

Czytaj więcej