27 lut

Wymiana drabin ewakuacyjnych.

Przeprowadziliśmy demontaż starej drabiny ewakuacyjnej niezgodnej w wymogami norm i przepisów. W jej miejsce zamontowaliśmy nową drabinę ocynkowaną z koszem ochronnym oraz pomostami służącymi do ewakuacji z poszczególnych pięter przez okna budynku. Drabina służy również jako dostęp na dach budynku.

Czytaj więcej