fbpx

Norma PN-EN 1004-1:2021-04 dotycząca Rusztowań Przenośnych

Aktualizacja normy PN-EN 1004 wprowadza istotne zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników rusztowań przenośnych. Nowe wymagania dotyczące sposobu montażu, ograniczenia odległości między pomostami oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa stanowią krok w kierunku poprawy standardów pracy na wysokościach. Dla klientów, planujących zakup rusztowania, zaleca się wybór modeli zgodnych z nową normą, co gwarantuje większe bezpieczeństwo oraz spełnienie najnowszych standardów.

Norma PN-EN 1004-1:2021-04, wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny, zastępuje wycofaną normę PN-EN 1004:2005 dotyczącą ruchomych rusztowań roboczych wykonanych z elementów prefabrykowanych. Nowa norma obejmuje materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa oraz ogólne zasady projektowania. Kluczowe zmiany w porównaniu z poprzednią normą obejmują regulacje dotyczące stosowania pomostów pośrednich w rusztowaniach przejezdnych oraz rozszerzenie zakresu normy na rusztowania o wysokości niższe niż 2,5 m. Szczegółowe omówienie zmian będzie dostępne w czerwcowym numerze kwartalnika „Rusztowania”, a dla członków PIGR wcześniej w strefie członkowskiej strony internetowej PIGR.

Zaktualizowana norma EN 1004 przynosi istotne zmiany dla użytkowników rusztowań. Najbardziej znacząca zmiana dotyczy odległości między podestami, gdzie zarówno maksymalna odległość między ziemią a pierwszym podestem, jak i odległość między podestami zostały znacznie zmniejszone. Ponadto, norma teraz obejmuje wszystkie rodzaje rusztowań, nawet te o niskiej wysokości, co wymaga uwzględnienia stosowania podpór i poręczy do rusztowań składanych. Te zmiany mają wpływ na sposób konstrukcji i treść instrukcji rusztowań przejezdnych. Nowy standard wymaga ponownego rozważenia bezpiecznego ustawienia rusztowania, z zapewnieniem ochrony użytkownika jeszcze przed wejściem na platformę, zgodnie z nowymi wytycznymi.

Zapoznaj się z wyjątkową ofertą rusztowań elektrycznych marki Lockhard

Dodaj komentarz